6. bastiona goržas un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis, 2011.07.25.

6. bastiona goržas un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis, 2011.07.25.