Laukums pie komandanta mājas. Foto A.Mahļins, 2011.gada maijs

Laukums pie komandanta mājas. Foto A.Mahļins, 2011.gada maijs