Ēkas rekonstrukcija 2012.gada jūlijā. Foto L.Some

Ēkas rekonstrukcija 2012.gada jūlijā. Foto L.Some