Laukums pie komandanta mājas. Foto A.Mahļins, 2011.gada 16.decembris

Laukums pie komandanta mājas. Foto A.Mahļins, 2011.gada 16.decembris