Komandanta māja pirms rekonstrukcijas. Skats no arhīva ēkas. Foto I.Skrinda, 2010.gada 14.janvāris

Komandanta māja pirms rekonstrukcijas. Skats no arhīva ēkas. Foto I.Skrinda, 2010.gada 14.janvāris