Padomju miliitārās lidmašīnas – izlūka (Як 25 РВ) spārna daļa ar J.Fabriciusa bareljefu. Uzstādīts ēkas remonta laikā 1972. – 1973. gadā. Foto: M.Grunskis

Padomju miliitārās lidmašīnas - izlūka (Як 25 РВ) spārna daļa ar J.Fabriciusa bareljefu. Uzstādīts ēkas remonta laikā 1972. - 1973. gadā. Foto: M.Grunskis