Komandanta mājas austrumu fasāde. Foto: SIA AIG, 2003.

Komandanta mājas austrumu fasāde. Foto: SIA AIG, 2003.