Komandanta mājas ziemeļu fasāde. Foto: SIA AIG. 2003.

Komandanta mājas ziemeļu fasāde. Foto: SIA AIG. 2003.