Ūdens torņa iekšskats. Foto I.Kokina

Ūdens torņa iekšskats. Foto I.Kokina