Apdares fragmenti. Foto SIA AIG, 2003

Apdares fragmenti. Foto SIA AIG, 2003