Poligoni

Poligons [gr. polygõnos daudzstūra] – daudzstūru teritorija, kurā izvietotas fortifikāciju būves un kaujas līdzekļi.

Dinaburgas cietoksnī būvniecības periodā tika iezīmēti 8 poligoni, pie kuriem tika piesasitītas konkrētās fortifikāciju būves – bastioni, kurtīnlunetes u.t.t.