Artilērijas arsenāla tuvumā pēckara gados. http://dinaburg.ru/viewtopic.php?id=1357&p=14

Artilērijas arsenāla tuvumā pēckara gados. http://dinaburg.ru/viewtopic.php?id=1357&p=14