Ārējās kāpnes. Foto SIA AIG, 2003

Ārējās kāpnes. Foto SIA AIG, 2003