Pirmā stāva telpas. Foto SIA AIG, 2003

Pirmā stāva telpas. Foto SIA AIG, 2003