Būvlaukums pie arsenāla ēkas. Foto H.Soms, 2011.05.17

Būvlaukums pie arsenāla ēkas. Foto H.Soms, 2011.05.17