Pētnieku grupa ūdens sūkņa stacijā. Foto H.Soms, 2011.gada 7.aprīlis

Pētnieku grupa ūdens sūkņa stacijā. Foto H.Soms, 2011.gada 7.aprīlis