Pētnieku grupas vadītājs H.R.Noimans (no labās) un pilsētas galvenā arhitekte I.Kokina. Foto H.Soms, 2011.gada 7.aprīlis

Pētnieku grupas vadītājs H.R.Noimans (no labās) un pilsētas galvenā arhitekte I.Kokina. Foto H.Soms, 2011.gada 7.aprīlis