Skats uz ērģelēm. Izgatavotas vācu firmā “E.F.Walker & Co”, iesvētītas 1937.gada 14.nov. Pie ērģelēm bija piestiprināta plāksne “Ērģeles būvētas Dr.K.Ulmaņa un ģenerālā Baloža laikmetā, ar atbrīvošanas cīņu virspavēlnieks ģenerālā J.Baloža gādību. Iesvētītas Liepājas kauju atceres dienā 14.XI.1937.” Avots: Latvijas Kareivis, 1937. 16.nov.

Skats uz ērģelēm. Izgatavotas vācu firmā "E.F.Walker & Co", iesvētītas 1937.gada 14.nov. Pie ērģelēm bija piestiprināta plāksne "Ērģeles būvētas Dr.K.Ulmaņa un ģenerālā Baloža laikmetā, ar atbrīvošanas cīņu virspavēlnieks ģenerālā J.Baloža gādību. Iesvētītas Liepājas kauju atceres dienā 14.XI.1937." Avots: Latvijas Kareivis, 1937. 16.nov.