Centrālais altāris. Sānos bija vēl 10 altāri. Kaminska, R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums…24.lpp.

Centrālais altāris. Sānos bija vēl 10 altāri. Kaminska, R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums...24.lpp.