2010.gada 5.oktobris. Galvenā arhitekte Inguna Kokina. Foto H.Soms.

2010.gada 5.oktobris. Galvenā arhitekte Inguna Kokina. Foto H.Soms.