2010.gada 5.oktobris. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhitektūras restaurācijas eksperts Pēteris Blūms. Foto H.Soms.

2010.gada 5.oktobris. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhitektūras restaurācijas eksperts Pēteris Blūms. Foto H.Soms.