Pagalma dienvidu fasāde. Foto SIA AIG, 2003

Pagalma dienvidu fasāde. Foto SIA AIG, 2003