Pa dambi ceļā uz cietoksnii. 20. gs. sākumā

Pa dambi ceļā uz cietoksnii. 20. gs. sākumā