Labais tunelis. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Labais tunelis. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs