Popova 31. Foto AIG, 2003

Popova 31. Foto AIG, 2003