Popova 31. Ziemeļu fasāde. Foto AIG, 2003

Popova 31. Ziemeļu fasāde. Foto AIG, 2003