Popova 289. Foto AIG, 2003

Popova 289. Foto AIG, 2003