Popova 155. Foto AIG, 2003

Popova 155. Foto AIG, 2003