Būvdarbi Hekeļa ielā. Foto H.Soms, 2010

Būvdarbi Hekeļa ielā. Foto H.Soms, 2010