8. bastiona kazemāti. Ieeja uz kompensācijas telpu labā flanga un goržas stūrī. Foto M. Grunskis, 2012.07.15.

8. bastiona kazemāti. Ieeja uz kompensācijas telpu labā flanga un goržas stūrī. Foto M. Grunskis, 2012.07.15.