8. bastiona iekšpagalms, ieeja kreisās fases kazemātos. Foto M. Grunskis, 2011.02.04.

8. bastiona iekšpagalms, ieeja kreisās fases kazemātos. Foto M. Grunskis, 2011.02.04.