7. bastiona kreisās fases un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis 2008.04.25.

7. bastiona kreisās fases un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis 2008.04.25.