galvenais valnis un 6. bastiona poterna pret 6. bastiona goržu. Foto M. Grunskis, 2012.05.13.

galvenais valnis un 6. bastiona poterna pret 6. bastiona goržu. Foto M. Grunskis, 2012.05.13.