Galvenais valnis pretī 6. bastiona labajam flangam. Nobrukuma vietā redzama vaļņa uzbūve. Foto M. Grunskis, 2011.10.26.

Galvenais valnis pretī 6. bastiona labajam flangam. Nobrukuma vietā redzama vaļņa uzbūve. Foto M. Grunskis, 2011.10.26.