Galvenais valnis pretī 5. bastiona goržai pie kreisā flanga. Redzama eskarpa sienas nobrukuma vieta, kur atklājas ūdens aizvadīšanas sistēmas detaļas un vaļņa uzbūve . Foto M. Grunskis, 2010.01.23.

Galvenais valnis pretī 5. bastiona goržai pie kreisā flanga. Redzama eskarpa sienas nobrukuma vieta, kur atklājas ūdens aizvadīšanas sistēmas detaļas un vaļņa uzbūve . Foto M. Grunskis, 2010.01.23.