1. bastions. Iekšskats cietokšņa rekonstrukcijas laikā. Foto H.Soms, 2010

1. bastions. Iekšskats cietokšņa rekonstrukcijas laikā. Foto H.Soms, 2010