1. bastiona labā fase. Padziļinājumi bastiona uzbērumā, tāds pats atrodas arī kreisajā fasētādā pašā attālumā no spices, kā labais. Iespējams izveidoti PSRS laikos. Foto M. Grunskis, 2012.05.11.

1. bastiona labā fase. Padziļinājumi bastiona uzbērumā, tāds pats atrodas arī kreisajā fasētādā pašā attālumā no spices, kā labais. Iespējams izveidoti PSRS laikos. Foto M. Grunskis, 2012.05.11.