1. bastiona labā fase. Var redzēt 3 atšķirīgas granīta akmeņu mūrējumus, kas visticamāk saistīti ar to, ka pēc bastiona uzbūvēšanas tas sēdās, izraisot eskrpa siena nobrukumus, kas tika labota jau ar cita tipa akmeņiem. Foto M. Grunskis, 2012.05.06.

1. bastiona labā fase. Var redzēt 3 atšķirīgas granīta akmeņu mūrējumus, kas visticamāk saistīti ar to, ka pēc bastiona uzbūvēšanas tas sēdās, izraisot eskrpa siena nobrukumus, kas tika labota jau ar cita tipa akmeņiem. Foto M. Grunskis, 2012.05.06.