1. bastiona kreisās fases un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis, 2012.05.05.

1. bastiona kreisās fases un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis, 2012.05.05.