Bijušā Možaiska 39. Agrāk Bauskas kājnieku pulka veikals. Foto H.Soms, 2012

Bijušā Možaiska 39. Agrāk Bauskas kājnieku pulka veikals. Foto H.Soms, 2012