Konstantīna iela aerouzņēmumā. Foto A.Jeļisejevs

Konstantīna iela aerouzņēmumā. Foto A.Jeļisejevs