6.ruduīte. Pētnieciskās rekonstruykcijas, M.Grunskis, 2011

6.ruduīte. Pētnieciskās rekonstruykcijas, M.Grunskis, 2011