Uzraksts uz 2. reduītes sienas. Foto M.Grunskis, 2011

Uzraksts uz 2. reduītes sienas.  Foto M.Grunskis, 2011