Zīmējums: Māris Grunskis.

Zīmējums: Māris Grunskis.