Dundurs, R. u.c. Daugavpils cietoksnis. Vēsturiskās izpētes materiāli. 2. sēj. 24a.lpp.

Dundurs, R. u.c. Daugavpils cietoksnis. Vēsturiskās izpētes materiāli. 2. sēj. 24a.lpp.