Viduslaiku nocietinātā baznīca Valea Vīloras ciemā. Foto A.Mahļins, 2011

Viduslaiku nocietinātā baznīca Valea Vīloras ciemā. Foto A.Mahļins, 2011