17. gs. Vobana tipa cietoksnis „Alba Carolina” Alba Julijā (Rumānija). Foto A.Mahļins, 2011

17. gs. Vobana tipa cietoksnis „Alba Carolina” Alba Julijā (Rumānija). Foto A.Mahļins, 2011