Stirna Konstantīna vārtu tuvumā. Foto M.Grunskis, 2011.gada 26.jūnijs

Stirna Konstantīna vārtu tuvumā. Foto M.Grunskis, 2011.gada 26.jūnijs