Mērkaziņa Konstantīna vārtu tuvumā. Foto M.Grunskis, 2011.gada 26.jūnijs. Par šo putnu sīkāk: http://www.ornitofaunistika.com/lvp/lvp_galgal.htm

Mērkaziņa Konstantīna vārtu tuvumā. Foto M.Grunskis, 2011.gada 26.jūnijs. Par šo putnu sīkāk: http://www.ornitofaunistika.com/lvp/lvp_galgal.htm