Seminārs „Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde”. Daugavpils pilsētas domē 2011.gada 15.februāris. M.Grunska foto

Seminārs „Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde”.  Daugavpils pilsētas domē 2011.gada 15.februāris. M.Grunska foto